Dr. Giselle Bosse is Universitair hoofddocent aan de Universiteit van Maastricht, Nederland. Ze deed haar master aan het College of Europe (Natolin) en haar doctoraat aan de Universiteit van Aberystwyth, Verenigd Koningrijk.

Zij onderzoekt voornamelijk de relaties die de Europese Unie heeft met autocratische staatsvormen in de nadere en bredere nabuurschap. Meer specifiek focust ze op de handelsrelaties die de EU en EU-lidstaten hebben met Oost-Europese en Centraal-Aziatische autocratische staatsvormen, onder meer wapenexport en handel in natuurlijke rijkdommen. Daarnaast heeft Giselle belangstelling voor het bestuderen van mogelijk instrumentale, ethische en morele redenen die het beleid dat de EU (en EU-leden) voert ten opzichte van autocratische staatsvormen kunnen verklaren en rechtvaardigen. In 2012 kreeg Giselle een VENI Onderzoeksbeurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO) voor haar project: “Explaining Europe’s failure to deal with autocratic regimes: Which actors make and break effective democracy promotion?’) (2013-2016). In dit project onderzoekt Giselle de invloed van niet-overheidsactoren, zoals multinationale bedrijfsvennootschappen, kerken, denktanks, op het Europees beleid met betrekking tot autocratische staatsvormen. In 2017 kreeg Giselle een NWO ASPASIA-beurs voor haar onderzoek: “Sending European citizens to the battlefield: Who decides on EU Security and Defence Operations?” (2018-2022).

Het onderzoek van Giselle Bosse richt zich ook op EU-beleid ten aanzien van Oost-Europa en het Oostelijk Partnerschap van de EU, waarbij de focus voornamelijk ligt op de relaties tussen de EU en Oekraïne, Wit-Rusland en Moldavië. Giselle werkt momenteel aan een monografie waarin wordt onderzocht in welke mate de EU morele en ethische verantwoordelijkheid ten opzichte van de landen in Oost-Europa heeft getoond, met name gezien de reacties op de recente oorlog in Oekraïne. Giselle is ook coördinator van een onderzoekscolloquium over ‘De politiek en het bestuur van de bestuurlijke hervorming in Midden- en Oost-Europa “, georganiseerd en gefinancierd door het Nederlandse Instituut van Bestuur (NIG) (in samenwerking met Dr Veronica Junjan, Universiteit van Twente).

Giselle Bosse heeft haar onderzoek in meerdere wetenschappelijke kranten gepubliceerd, onder meer in de Journal of Common Market Studies, Geopolitics, Europe-Asia Studies, Cooperation and Conflict, en met Manchester University Press. Ze heeft haar werk al regelmatig getoond aan grote denktanks in Europa en ze heeft aan meerdere projecten voor EU-instellingen en denktanks bijgedragen.

Giselle was gastprofessor aan de Diplomatic School van het Armeense Ministerie van Buitenlandse Zaken in Yerevan. Tegenwoordig is ze gastprofessor aan het Europacollege in Brugge waar ze een seminar geeft over “Het Oostelijk Partnerschap van de EU: beleid, volken en regionale machtsverhoudingen”.